Aoki Tosai Yamatonishiki, 24 cm, Preis 90 Euro
Aoki Tosai Yamatonishiki, 24 cm, Preis 90 Euro

Aoki Tosai Yamatonishiki, 23 cm, Preis 90 Euro
Aoki Tosai Yamatonishiki, 23 cm, Preis 90 Euro

Aoki Tosai Yamatonishiki, 24 cm, Preis 90 Euro
Aoki Tosai Yamatonishiki, 24 cm, Preis 90 Euro

Aoki Tosai Ginrin Kawarimono, 23 cm, Preis 90 Euro
Aoki Tosai Ginrin Kawarimono, 23 cm, Preis 90 Euro

Aoki Tosai Kumonryo, 20 cm, Preis 90 Euro
Aoki Tosai Kumonryo, 20 cm, Preis 90 Euro

Aoki Tosai Beni Ginga, 22 cm, Preis 90 Euro
Aoki Tosai Beni Ginga, 22 cm, Preis 90 Euro

Aoki Tosai Doitsu Sanke, 21 cm, Preis 80 Euro
Aoki Tosai Doitsu Sanke, 21 cm, Preis 80 Euro

Isa Jumbo Tosai Showa, 27 cm, Preis 240 Euro
Isa Jumbo Tosai Showa, 27 cm, Preis 240 Euro

Isa Jumbo Tosai Showa, 25 cm, Preis 240 Euro
Isa Jumbo Tosai Showa, 25 cm, Preis 240 Euro

Isa Jumbo Tosai Showa, 28 cm, Preis 250 Euro
Isa Jumbo Tosai Showa, 28 cm, Preis 250 Euro

Isa Jumbo Tosai Showa, 27 cm, Preis 250 Euro
Isa Jumbo Tosai Showa, 27 cm, Preis 250 Euro

Isa Showa Tosai, 23 cm, Preis 180 Euro
Isa Showa Tosai, 23 cm, Preis 180 Euro

Dainichi Tosai Showa, 800 Euro, verkauft
Dainichi Tosai Showa, 800 Euro, verkauft

Dainichi Tosai Showa, 800 Euro, verkauft
Dainichi Tosai Showa, 800 Euro, verkauft

Dainichi Tosai Showa, 450 Euro
Dainichi Tosai Showa, 450 Euro

Dainichi Tosai Kohaku, 450 Euro
Dainichi Tosai Kohaku, 450 Euro

Dainichi Tosai Showa, 450 Euro
Dainichi Tosai Showa, 450 Euro

Dainichi Tosai Showa, 600 Euro, verkauft
Dainichi Tosai Showa, 600 Euro, verkauft

Dainichi Tosai Showa, 450 Euro
Dainichi Tosai Showa, 450 Euro

Dainichi Tosai Showa, 600 Euro
Dainichi Tosai Showa, 600 Euro

Dainichi Tosai Showa, 450 Euro
Dainichi Tosai Showa, 450 Euro

Dainichi Tosai Kohaku, 450 Euro
Dainichi Tosai Kohaku, 450 Euro