Isa Jumbo Tosai Showa, 30 cm, Preis 300 Euro
Isa Jumbo Tosai Showa, 30 cm, Preis 300 Euro

Isa Jumbo Tosai Showa, 27 cm, Preis 240 Euro
Isa Jumbo Tosai Showa, 27 cm, Preis 240 Euro

Isa Jumbo Tosai Showa, 25 cm, Preis 240 Euro
Isa Jumbo Tosai Showa, 25 cm, Preis 240 Euro

Isa Showa Tosai, 22 cm, Preis 180 Euro
Isa Showa Tosai, 22 cm, Preis 180 Euro

Isa Jumbo Tosai Showa, 29 cm, Preis 250 Euro
Isa Jumbo Tosai Showa, 29 cm, Preis 250 Euro

Isa Jumbo Tosai Showa, 26 cm, Preis 230 Euro
Isa Jumbo Tosai Showa, 26 cm, Preis 230 Euro

Isa Jumbo Tosai Showa, 28 cm, Preis 250 Euro
Isa Jumbo Tosai Showa, 28 cm, Preis 250 Euro

Isa Jumbo Tosai Showa, 27 cm, Preis 280 Euro
Isa Jumbo Tosai Showa, 27 cm, Preis 280 Euro

Marusei Tosai Mix, ca. 20 cm, Preis 85 Euro
Marusei Tosai Mix, ca. 20 cm, Preis 85 Euro

Aoki Tateshita Tosai Mix, ca. 20-22 cm, Preis 90 Euro
Aoki Tateshita Tosai Mix, ca. 20-22 cm, Preis 90 Euro

Aoki TateshitaTosai Mix, ca. 20-22 cm, Preis 90 Euro
Aoki TateshitaTosai Mix, ca. 20-22 cm, Preis 90 Euro

Isa HQ Tosai Showa, 25-30 cm, Preis 250-300 Euro
Isa HQ Tosai Showa, 25-30 cm, Preis 250-300 Euro

Sakazume Tosai Mix, 20-23 cm, Preis 60 Euro
Sakazume Tosai Mix, 20-23 cm, Preis 60 Euro

Sakazume Tosai Mix 2, 20-23 cm, Preis 60 Euro
Sakazume Tosai Mix 2, 20-23 cm, Preis 60 Euro

Dainichi Tosai Showa, 800 Euro, verkauft
Dainichi Tosai Showa, 800 Euro, verkauft

Dainichi Tosai Showa, 800 Euro, verkauft
Dainichi Tosai Showa, 800 Euro, verkauft

Dainichi Tosai Showa, 600 Euro
Dainichi Tosai Showa, 600 Euro

Dainichi Tosai Kohaku, 600 Euro
Dainichi Tosai Kohaku, 600 Euro

Dainichi Tosai Showa, 600 Euro
Dainichi Tosai Showa, 600 Euro

Dainichi Tosai Showa, 600 Euro, verkauft
Dainichi Tosai Showa, 600 Euro, verkauft

Dainichi Tosai Showa, 600 Euro
Dainichi Tosai Showa, 600 Euro

Dainichi Tosai Showa, 600 Euro
Dainichi Tosai Showa, 600 Euro

Dainichi Tosai Showa, 600 Euro
Dainichi Tosai Showa, 600 Euro

Dainichi Tosai Kohaku, 600 Euro
Dainichi Tosai Kohaku, 600 Euro