Marusei Yonsai HQ Asagi, 70 cm, female, Preis 1800 Euro
Marusei Yonsai HQ Asagi, 70 cm, female, Preis 1800 Euro


Marusei Sansai Kogane Ochiba, 68 cm, female, Preis 900 Euro
Marusei Sansai Kogane Ochiba, 68 cm, female, Preis 900 Euro

Marusei Sansai Kogane Ochiba, 65 cm, female, Preis 700 Euro
Marusei Sansai Kogane Ochiba, 65 cm, female, Preis 700 Euro

Marusei Sansai Kogane Ochiba, 60 cm, female, Preis 350 Euro
Marusei Sansai Kogane Ochiba, 60 cm, female, Preis 350 Euro

Marusei Sansai Kabuto, 64 cm, female, Preis 450 Euro
Marusei Sansai Kabuto, 64 cm, female, Preis 450 Euro

Marusei Sansai Kabuto, 60 cm, female, Preis 380 Euro
Marusei Sansai Kabuto, 60 cm, female, Preis 380 Euro

Marusei Yonsai Benigoi, 65 cm, female, Preis 400 Euro
Marusei Yonsai Benigoi, 65 cm, female, Preis 400 Euro

Marusei Sansai Benigoi, 62 cm, female, Preis 380 Euro
Marusei Sansai Benigoi, 62 cm, female, Preis 380 Euro

Maruhiro Yonsai Doitsu Kabuto, 70 cm, female, Preis 850 Euro
Maruhiro Yonsai Doitsu Kabuto, 70 cm, female, Preis 850 Euro

Nogami Yonsai Kohaku, 60 cm, male, Preis 300 Euro, mit Züchterzertifikat, verkauft
Nogami Yonsai Kohaku, 60 cm, male, Preis 300 Euro, mit Züchterzertifikat, verkauft

Marusei Sansai Nezu Ogon, 64 cm, female, Preis 500 Euro
Marusei Sansai Nezu Ogon, 64 cm, female, Preis 500 Euro

Marusei Sansai Kawarimono, 63 cm, female, Preis 450 Euro
Marusei Sansai Kawarimono, 63 cm, female, Preis 450 Euro

Marusei Sansai Doitsu Soragoi, 60 cm, female, Preis 500 Euro
Marusei Sansai Doitsu Soragoi, 60 cm, female, Preis 500 Euro

Marusei Sansai Doitsu Kogane Ochiba, 60 cm, female, Preis 450 Euro
Marusei Sansai Doitsu Kogane Ochiba, 60 cm, female, Preis 450 Euro

Marusei Yonsai Aka Matsuba, 65 cm, female, Preis 700 Euro
Marusei Yonsai Aka Matsuba, 65 cm, female, Preis 700 Euro

Mano HQ Kin Matsuba, 68 cm, female, Preis 700 Euro, reserviert
Mano HQ Kin Matsuba, 68 cm, female, Preis 700 Euro, reserviert

Marusei Sansai Nezu Ogon, 67 cm, female, Preis 900 Euro
Marusei Sansai Nezu Ogon, 67 cm, female, Preis 900 Euro

Oofuchi Sansai Kujaku, 62 cm, female, Preis 1200 Euro
Oofuchi Sansai Kujaku, 62 cm, female, Preis 1200 Euro

Oofuchi Sansai Ochiba, 62 cm, female, Preis 1200 Euro
Oofuchi Sansai Ochiba, 62 cm, female, Preis 1200 Euro

Marusei Sansai Showa, 60 cm, male, Preis 500 Euro
Marusei Sansai Showa, 60 cm, male, Preis 500 Euro

Shintaro Yonsai Sanke, 61 cm, female, Preis 280 Euro, verkauft
Shintaro Yonsai Sanke, 61 cm, female, Preis 280 Euro, verkauft

Marusei Yonsai Kujaku, 67 cm, female, Preis 990 Euro
Marusei Yonsai Kujaku, 67 cm, female, Preis 990 Euro

Marusei Yonsai Shiro Utsuri, 64 cm, female, Preis 990 Euro
Marusei Yonsai Shiro Utsuri, 64 cm, female, Preis 990 Euro

Marusei Sansai Aka Matsuba, 62 cm, female, Preis 800 Euro
Marusei Sansai Aka Matsuba, 62 cm, female, Preis 800 Euro