Dainichi Nisai Kohaku, female, Preis 1800 Euro
Dainichi Nisai Kohaku, female, Preis 1800 Euro

Dainichi Nisai Showa, female, Preis 1700 Euro
Dainichi Nisai Showa, female, Preis 1700 Euro

Dainichi Nisai Kohaku, female, Preis 1600 Euro
Dainichi Nisai Kohaku, female, Preis 1600 Euro

Isa Nisai Showa, 52 cm, Preis 800 Euro, mit Züchterzertifikat
Isa Nisai Showa, 52 cm, Preis 800 Euro, mit Züchterzertifikat

Isa Nisai Showa, 53 cm, Preis 800 Euro, mit Züchterzertifikat
Isa Nisai Showa, 53 cm, Preis 800 Euro, mit Züchterzertifikat

Isa Nisai Showa, 50 cm, Preis 700 Euro, mit Züchterzertifikat
Isa Nisai Showa, 50 cm, Preis 700 Euro, mit Züchterzertifikat

Isa Nisai Showa, 50 cm, Preis 700 Euro, mit Züchterzertifikat
Isa Nisai Showa, 50 cm, Preis 700 Euro, mit Züchterzertifikat

Isa Nisai Showa, 50 cm, Preis 700 Euro, mit Züchterzertifikat
Isa Nisai Showa, 50 cm, Preis 700 Euro, mit Züchterzertifikat

Isa Nisai Showa, 50 cm, female, Preis 700 Euro, mit Züchterzertifikat
Isa Nisai Showa, 50 cm, female, Preis 700 Euro, mit Züchterzertifikat

Isa Nisai Showa, 51 cm, Preis 700 Euro, mit Züchterzertifikat
Isa Nisai Showa, 51 cm, Preis 700 Euro, mit Züchterzertifikat

Isa Nisai Showa, 52 cm, Preis 700 Euro, mit Züchterzertifikat
Isa Nisai Showa, 52 cm, Preis 700 Euro, mit Züchterzertifikat

Yagenji HQ Nisai Doitsu Karashi, female, 55 cm, Preis 400 Euro
Yagenji HQ Nisai Doitsu Karashi, female, 55 cm, Preis 400 Euro

Dainichi Sansai Kohaku, 59 cm, female, Preis 800 Euro, mit Züchterzertifikat
Dainichi Sansai Kohaku, 59 cm, female, Preis 800 Euro, mit Züchterzertifikat

Aoki Sansai Yamatonisiki, 52 cm, female, Preis 300 Euro
Aoki Sansai Yamatonisiki, 52 cm, female, Preis 300 Euro

Momotaro Nisai Showa, 54 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 450 Euro
Momotaro Nisai Showa, 54 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 450 Euro

Momotaro Nisai Showa, 55 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 700 Euro
Momotaro Nisai Showa, 55 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 700 Euro

Momotaro Nisai Showa, 53 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 700 Euro
Momotaro Nisai Showa, 53 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 700 Euro

Momotaro Nisai Showa, 55 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 600 Euro
Momotaro Nisai Showa, 55 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 600 Euro

Momotaro Nisai Showa, 54 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 600 Euro
Momotaro Nisai Showa, 54 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 600 Euro

Oofuchi Sansai Beni Kikokuryo, 56 cm, female, Preis 800 Euro
Oofuchi Sansai Beni Kikokuryo, 56 cm, female, Preis 800 Euro

Suda Sansai Yamabuki, 56 cm, male, Preis 220 Euro, verkauft
Suda Sansai Yamabuki, 56 cm, male, Preis 220 Euro, verkauft