Dainichi Sansai Kohaku, 59 cm, female, Preis 800 Euro, mit Züchterzertifikat
Dainichi Sansai Kohaku, 59 cm, female, Preis 800 Euro, mit Züchterzertifikat

Aoki Sansai Yamatonisiki, 52 cm, female, Preis 300 Euro
Aoki Sansai Yamatonisiki, 52 cm, female, Preis 300 Euro

Momotaro Nisai Showa, 54 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 450 Euro
Momotaro Nisai Showa, 54 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 450 Euro

Momotaro Nisai Showa, 55 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 700 Euro
Momotaro Nisai Showa, 55 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 700 Euro

Momotaro Nisai Showa, 53 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 700 Euro
Momotaro Nisai Showa, 53 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 700 Euro

Momotaro Nisai Showa, 55 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 600 Euro
Momotaro Nisai Showa, 55 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 600 Euro

Momotaro Nisai Showa, 54 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 600 Euro
Momotaro Nisai Showa, 54 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 600 Euro

Oofuchi Sansai Beni Kikokuryo, 56 cm, female, Preis 800 Euro
Oofuchi Sansai Beni Kikokuryo, 56 cm, female, Preis 800 Euro

Suda Sansai Yamabuki, 56 cm, male, Preis 220 Euro
Suda Sansai Yamabuki, 56 cm, male, Preis 220 Euro