Marusei Nisai Mix 1, 40-45 cm, Preis 200-350 Euro, Sanke rechts verkauft
Marusei Nisai Mix 1, 40-45 cm, Preis 200-350 Euro, Sanke rechts verkauft

Marusei Nisai Mix 2, 35-45 cm, Preis 200-400 Euro, Kujaku und Shusui verkauft
Marusei Nisai Mix 2, 35-45 cm, Preis 200-400 Euro, Kujaku und Shusui verkauft

Marusei Nisai Mix 3, ca. 35-45 cm, Preis 200-350 Euro
Marusei Nisai Mix 3, ca. 35-45 cm, Preis 200-350 Euro

Sakazume Nisai Platinum, 49 cm, female, Preis 350 Euro, verkauft
Sakazume Nisai Platinum, 49 cm, female, Preis 350 Euro, verkauft

Sakazume Nisai Ginrin Platinum, 48 cm, Preis 250 Euro
Sakazume Nisai Ginrin Platinum, 48 cm, Preis 250 Euro

Momotaro Nisai Showa, 48 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 400 Euro
Momotaro Nisai Showa, 48 cm, mit Züchterzertifikat, Preis 400 Euro

Marusei Nisai Kabuto, 48 cm, male, Preis 230 Euro
Marusei Nisai Kabuto, 48 cm, male, Preis 230 Euro

Marusei Nisai Asagi, 47 cm, female, Preis 250 Euro
Marusei Nisai Asagi, 47 cm, female, Preis 250 Euro

Marusei Nisai Asagi, 48 cm, Preis 250 Euro
Marusei Nisai Asagi, 48 cm, Preis 250 Euro

Marusei Nisai Asagi, 44 cm, male, Preis 220 Euro
Marusei Nisai Asagi, 44 cm, male, Preis 220 Euro

Marusei Nisai Ginrin Soragoi, 45 cm, female, Preis 250 Euro, verkauft
Marusei Nisai Ginrin Soragoi, 45 cm, female, Preis 250 Euro, verkauft

Marusei Nisai Ginrin Soragoi, 46 cm, female, Preis 250 Euro, verkauft
Marusei Nisai Ginrin Soragoi, 46 cm, female, Preis 250 Euro, verkauft

Marusei Nisai Ginrin Soragoi, 43 cm, male, Preis 220 Euro
Marusei Nisai Ginrin Soragoi, 43 cm, male, Preis 220 Euro

Marusei Nisai Ginrin Soragoi, 44 cm, male, Preis 220 Euro
Marusei Nisai Ginrin Soragoi, 44 cm, male, Preis 220 Euro

Kanno Nisai Kin Ki Utsuri, 43 cm, female, Preis 180 Euro
Kanno Nisai Kin Ki Utsuri, 43 cm, female, Preis 180 Euro

Kanno Nisai Kin Ki Utsuri, 44 cm, female, Preis 220 Euro
Kanno Nisai Kin Ki Utsuri, 44 cm, female, Preis 220 Euro

Kanno Nisai Kin Ki Utsuri, 46 cm, female, Preis 220 Euro, verkauft
Kanno Nisai Kin Ki Utsuri, 46 cm, female, Preis 220 Euro, verkauft

Kanno Nisai Kin Ki Utsuri, 45 cm, female, Preis 250 Euro
Kanno Nisai Kin Ki Utsuri, 45 cm, female, Preis 250 Euro

Kanno Nisai Kin Ki Utsuri, 41-45 cm, Preis 180 Euro
Kanno Nisai Kin Ki Utsuri, 41-45 cm, Preis 180 Euro

Kanno Nisai Kikusui, 33 cm, Preis 100 Euro
Kanno Nisai Kikusui, 33 cm, Preis 100 Euro

Kanno Nisai Kikusui, 40 cm, female, Preis 180 Euro
Kanno Nisai Kikusui, 40 cm, female, Preis 180 Euro

Kobayashi Nisai Big Scale, 45 cm, Preis 300 Euro, verkauft
Kobayashi Nisai Big Scale, 45 cm, Preis 300 Euro, verkauft

Kobayashi Nisai Ginrin Big Scale, 41 cm, female, Preis 250 Euro, verkauft
Kobayashi Nisai Ginrin Big Scale, 41 cm, female, Preis 250 Euro, verkauft

Kobayashi Nisai Ginrin Big Scale, 45 cm, Preis 350 Euro, verkauft
Kobayashi Nisai Ginrin Big Scale, 45 cm, Preis 350 Euro, verkauft

Kobayashi Nisai Ginrin Shortbody, 42 cm, Preis 150 Euro, verkauft
Kobayashi Nisai Ginrin Shortbody, 42 cm, Preis 150 Euro, verkauft

Kobayashi Nisai Doitsu Gin Kabuto, 44 cm, female, Preis 220 Euro
Kobayashi Nisai Doitsu Gin Kabuto, 44 cm, female, Preis 220 Euro