Yamazaki Sansai Doitsu Hariwake, 57 cm, Preis 390 Euro
Yamazaki Sansai Doitsu Hariwake, 57 cm, Preis 390 Euro

Marusei Sansai Beni Kikokuryo, 53 cm, weiblich, 450 Euro
Marusei Sansai Beni Kikokuryo, 53 cm, weiblich, 450 Euro

Marusei Nisai Sanke, 51 cm, weiblich, Preis 280 Euro
Marusei Nisai Sanke, 51 cm, weiblich, Preis 280 Euro

Marudo Sanke, 56 cm, Preis 350 Euro
Marudo Sanke, 56 cm, Preis 350 Euro

Marusei Sansai Kikokuryo, 60 cm, weiblich, Preis 450 Euro
Marusei Sansai Kikokuryo, 60 cm, weiblich, Preis 450 Euro

Torazo Kohaku, Sansai, 56 cm, weiblich , Preis 499 Euro
Torazo Kohaku, Sansai, 56 cm, weiblich , Preis 499 Euro

Marudo Nisai Doitsu Ginrin Karashi, 55 cm, Preis 350 Euro
Marudo Nisai Doitsu Ginrin Karashi, 55 cm, Preis 350 Euro

Isa Nisai Showa, 53 cm, Preis 399 Euro
Isa Nisai Showa, 53 cm, Preis 399 Euro

Isa Nisai Showa, 51 cm, weiblich, Preis 399 Euro
Isa Nisai Showa, 51 cm, weiblich, Preis 399 Euro

Kaneko Sansi HQ Kujaku, 59 cm, Preis 1500 Euro
Kaneko Sansi HQ Kujaku, 59 cm, Preis 1500 Euro