Nogami HQ Nisai Kohaku, 51 cm, male, Preis 500 Euro
Nogami HQ Nisai Kohaku, 51 cm, male, Preis 500 Euro

Nogami HQ Nisai Kohaku, 56 cm, Preis 600 Euro
Nogami HQ Nisai Kohaku, 56 cm, Preis 600 Euro

Nogami HQ Nisai Kohaku, 55 cm, male, Preis 600 Euro
Nogami HQ Nisai Kohaku, 55 cm, male, Preis 600 Euro

Nogami HQ Nisai Kohaku, 52 cm, male, Preis 600 Euro
Nogami HQ Nisai Kohaku, 52 cm, male, Preis 600 Euro
Nogami HQ Nisai Kohaku, 48 cm, Preis 500 Euro
Nogami HQ Nisai Kohaku, 48 cm, Preis 500 Euro

Nogami Nisai Kohaku, 51 cm, male, Preis 400 Euro
Nogami Nisai Kohaku, 51 cm, male, Preis 400 Euro

Marudo Sansai Kogane Ochiba, 54 cm, male, Preis 300 Euro
Marudo Sansai Kogane Ochiba, 54 cm, male, Preis 300 Euro

Yamazaki Sansai Shiro Utsuri, 54 cm, male, Preis 300 Euro
Yamazaki Sansai Shiro Utsuri, 54 cm, male, Preis 300 Euro

Kanno Goshiki, 57 cm, Preis 500 Euro
Kanno Goshiki, 57 cm, Preis 500 Euro

Marusei Sansai Kogane Ochiba, 60 cm, female, Preis 350 Euro
Marusei Sansai Kogane Ochiba, 60 cm, female, Preis 350 Euro

Oofuchi Sansai Beni Kikokuryo, 56 cm, female, Preis 990 Euro
Oofuchi Sansai Beni Kikokuryo, 56 cm, female, Preis 990 Euro