Isa Nisai Showa, 52 cm, male, Preis 400 Euro, mit Züchterzertifikat
Isa Nisai Showa, 52 cm, male, Preis 400 Euro, mit Züchterzertifikat

Marusei Nisai Benigoi, 51 cm, female, Preis 250 Euro
Marusei Nisai Benigoi, 51 cm, female, Preis 250 Euro

Dainichi Nisai Kohaku, 53 cm, female, mit Züchterzertifikat, 650 Euro
Dainichi Nisai Kohaku, 53 cm, female, mit Züchterzertifikat, 650 Euro

Izumiya Sansai Matsukawabake, female, 50 cm, Preis 300 Euro
Izumiya Sansai Matsukawabake, female, 50 cm, Preis 300 Euro

Nogami Sansai Kohaku, 56 cm, female, Preis 500 Euro, mit Züchterzertifikat
Nogami Sansai Kohaku, 56 cm, female, Preis 500 Euro, mit Züchterzertifikat

Marusei Nisai Benigoi, 52 cm, female, Preis 270 Euro
Marusei Nisai Benigoi, 52 cm, female, Preis 270 Euro

Oofuchi Nisai Tancho Ochiba, 50 cm, male, Preis 350 Euro
Oofuchi Nisai Tancho Ochiba, 50 cm, male, Preis 350 Euro

Marusei HQ Nisai Kabuto, 54 cm, female, Preis 400 Euro
Marusei HQ Nisai Kabuto, 54 cm, female, Preis 400 Euro

Marusei Sansai Kawarimono, 56 cm, female, Preis 600 Euro
Marusei Sansai Kawarimono, 56 cm, female, Preis 600 Euro

Marudo Sansai Kogane Ochiba, 54 cm, male, Preis 300 Euro
Marudo Sansai Kogane Ochiba, 54 cm, male, Preis 300 Euro

Kanno Goshiki, 57 cm, Preis 350 Euro
Kanno Goshiki, 57 cm, Preis 350 Euro

Oofuchi Sansai Beni Kikokuryo, 56 cm, female, Preis 990 Euro
Oofuchi Sansai Beni Kikokuryo, 56 cm, female, Preis 990 Euro