Oofuchi Sansai Ochiba, 58 cm, female, Preis 1100 Euro
Oofuchi Sansai Ochiba, 58 cm, female, Preis 1100 Euro

Oofuchi Sansai Kujaku, 61 cm, female, Preis 990 Euro
Oofuchi Sansai Kujaku, 61 cm, female, Preis 990 Euro

Oofuchi Sansai Kujaku, 61 cm, female, Preis 990 Euro, verkauft
Oofuchi Sansai Kujaku, 61 cm, female, Preis 990 Euro, verkauft

Oofuchi Sansai Beni Kikokuryo, 56 cm, female, Preis 990 Euro
Oofuchi Sansai Beni Kikokuryo, 56 cm, female, Preis 990 Euro

Oofuchi Sansai Beni Kikokuryo, 52 cm, female, Preis 850 Euro
Oofuchi Sansai Beni Kikokuryo, 52 cm, female, Preis 850 Euro

Mano Sansai Kin Showa, 53 cm, Preis 320 Euro
Mano Sansai Kin Showa, 53 cm, Preis 320 Euro

Yamazaki Sansai Shiro Utsuri, 56 cm, female, Preis 450 Euro
Yamazaki Sansai Shiro Utsuri, 56 cm, female, Preis 450 Euro

Mano Sansai Kin Matsuba, ca. 60 cm, Preis 650 Euro
Mano Sansai Kin Matsuba, ca. 60 cm, Preis 650 Euro