Isa VHQ Yonsai Showa, 79 cm, female, Preis 4000 Euro, mit original Züchterzertifikat
Isa VHQ Yonsai Showa, 79 cm, female, Preis 4000 Euro, mit original Züchterzertifikat

Isa VHQ Sansai Showa, 73 cm, female, Preis 2700 Euro, mit original Züchterzertifikat
Isa VHQ Sansai Showa, 73 cm, female, Preis 2700 Euro, mit original Züchterzertifikat

Marusei Rokusei Kin Ki Utsuri, 77 cm, female, Preis 200 Euro, hat eine Beule
Marusei Rokusei Kin Ki Utsuri, 77 cm, female, Preis 200 Euro, hat eine Beule

Marusei Gosai Sanke, 78 c m, female, Preis 300 Euro, reserviert
Marusei Gosai Sanke, 78 c m, female, Preis 300 Euro, reserviert

Torazo Gosai Kohaku, 73 cm, female, Preis 600 Euro, verkauft
Torazo Gosai Kohaku, 73 cm, female, Preis 600 Euro, verkauft

Marusei Yonsai Chagoi, 75 cm, female, Preis 900 Euro, reserviert
Marusei Yonsai Chagoi, 75 cm, female, Preis 900 Euro, reserviert

Marusei Yonsai Karashi, 82 cm, Preis 1700 Euro
Marusei Yonsai Karashi, 82 cm, Preis 1700 Euro

Marusei Gosai Karashi, 84 cm, female, Preis 1700 Euro
Marusei Gosai Karashi, 84 cm, female, Preis 1700 Euro