Marusei Nisai Soragoi, 46 cm, female, Preis 300 Euro
Marusei Nisai Soragoi, 46 cm, female, Preis 300 Euro

Marusei Nisai GR Soragoi, 49 cm, female, Preis 300 Euro, reserviert
Marusei Nisai GR Soragoi, 49 cm, female, Preis 300 Euro, reserviert

Marusei Nisai Gr Soragoi, 48 cm, female, Preis 300 Euro, verkauft
Marusei Nisai Gr Soragoi, 48 cm, female, Preis 300 Euro, verkauft

Marusei Nisai GR Soragoi, 50 cm, female, Preis 350 Euro, verkauft
Marusei Nisai GR Soragoi, 50 cm, female, Preis 350 Euro, verkauft

Marusei Nisai Karashi, 46 cm, female, Preis 300 Euro
Marusei Nisai Karashi, 46 cm, female, Preis 300 Euro

Marusei Nisai Soragoi, 46 cm, female, Preis 300 Euro
Marusei Nisai Soragoi, 46 cm, female, Preis 300 Euro

Marusei Nisai Doitsu Karashi, 48 cm, female, Preis 270 Euro
Marusei Nisai Doitsu Karashi, 48 cm, female, Preis 270 Euro

Marusei Nisai Kabuto, 48 cm, female, Preis 270 Euro, verkauft
Marusei Nisai Kabuto, 48 cm, female, Preis 270 Euro, verkauft

Marusei Nisai Mukashi, 48 cm, female, Preis 270 Euro, verkauft
Marusei Nisai Mukashi, 48 cm, female, Preis 270 Euro, verkauft

Genjiro Nisai Hi Utsuri, 48 cm, female, 399 Euro, verkauft
Genjiro Nisai Hi Utsuri, 48 cm, female, 399 Euro, verkauft

Genjiro Nisai Hi Utsuri, 45 cm, male, Preis 350 Euro, verkauft
Genjiro Nisai Hi Utsuri, 45 cm, male, Preis 350 Euro, verkauft

Genjiro Nisai Kujaku, 40cm, Preis 299 Euro
Genjiro Nisai Kujaku, 40cm, Preis 299 Euro

Marusei HQ Nisai Mix, 45-49 cm, Preis 399-449 Euro, Kohaku und Shusui verkauft und Showa reserviert
Marusei HQ Nisai Mix, 45-49 cm, Preis 399-449 Euro, Kohaku und Shusui verkauft und Showa reserviert

Marusei HQ Nisai Mix, 44-47 cm, Preis 399 Euro, Hi Utsuri verkauft
Marusei HQ Nisai Mix, 44-47 cm, Preis 399 Euro, Hi Utsuri verkauft

Oofuchi Tancho Mix, 25-27 cm, Preis 199 Euro, Tancho Hariwake oben mitte verkauft
Oofuchi Tancho Mix, 25-27 cm, Preis 199 Euro, Tancho Hariwake oben mitte verkauft

Aoki Nisai Mix, ca. 35-40 cm, Preis 300 Euro
Aoki Nisai Mix, ca. 35-40 cm, Preis 300 Euro

Aoki Nisai Goshiki, ca. 40 cm, Preis 350 Euro
Aoki Nisai Goshiki, ca. 40 cm, Preis 350 Euro

Aoki Nisai Mix, 35-40 cm, Preis 300 Euro
Aoki Nisai Mix, 35-40 cm, Preis 300 Euro

Aoki Nisai Mix, ca. 35-40 cm, Goshiki Preis 350 Euro, Hariwake 300 Euro
Aoki Nisai Mix, ca. 35-40 cm, Goshiki Preis 350 Euro, Hariwake 300 Euro

Genjiro Nisai HQ Kujaku, ca. 45 cm, Preis 350-400 Euro
Genjiro Nisai HQ Kujaku, ca. 45 cm, Preis 350-400 Euro

Genjiro Nisai Hi Utsuri, ca. 45-47 cm, Preis 350 Euro
Genjiro Nisai Hi Utsuri, ca. 45-47 cm, Preis 350 Euro

Marusei Nisai Karashi Mix, 37-40 cm, Preis 149-199 Euro
Marusei Nisai Karashi Mix, 37-40 cm, Preis 149-199 Euro

Marusei Nisai Mix, ca. 40 cm, Preis 199 Euro
Marusei Nisai Mix, ca. 40 cm, Preis 199 Euro

Marusei Nisai Ginrin Mix, ca. 40 cm, Preis 199 Euro
Marusei Nisai Ginrin Mix, ca. 40 cm, Preis 199 Euro

Marusei Nisai Karashi, ca. 35 cm, Preis 99 Euro
Marusei Nisai Karashi, ca. 35 cm, Preis 99 Euro

Kase Nisai Showa, 45-47 cm, Preis 600 Euro
Kase Nisai Showa, 45-47 cm, Preis 600 Euro

Shintaro Nisai Sanke, ca. 45cm, Preis 250 Euro
Shintaro Nisai Sanke, ca. 45cm, Preis 250 Euro

Hosokai Nisai Mix, ca. 35 cm, Preis 150-200 Euro
Hosokai Nisai Mix, ca. 35 cm, Preis 150-200 Euro

Yamazaki Nisai Mix, ca. 35cm, Preis 150 Euro
Yamazaki Nisai Mix, ca. 35cm, Preis 150 Euro

Yamazaki Doitsu Hariwake, ca. 37cm, Preis 170 Euro
Yamazaki Doitsu Hariwake, ca. 37cm, Preis 170 Euro

Yamazaki Nisai Ochiba Shigure, ca. 37 cm, Preis 200 Euro
Yamazaki Nisai Ochiba Shigure, ca. 37 cm, Preis 200 Euro

Hosokai Nisai Shusui, ca. 35 cm, Preis 200 Euro
Hosokai Nisai Shusui, ca. 35 cm, Preis 200 Euro

Hosokai Nisai Kujaku, ca. 35 cm, Preis 200 Euro
Hosokai Nisai Kujaku, ca. 35 cm, Preis 200 Euro

Nogami Nisai Kohaku, 40 cm, Preis 500 Euro
Nogami Nisai Kohaku, 40 cm, Preis 500 Euro

Nogami Nisai Kohaku, 40 cm, Preis 400 Euro
Nogami Nisai Kohaku, 40 cm, Preis 400 Euro

Nogami Nisai Kohaku, 42 cm, Preis 500 Euro
Nogami Nisai Kohaku, 42 cm, Preis 500 Euro

Nogami Nisai Kohaku, 43 cm, Preis 500 Euro
Nogami Nisai Kohaku, 43 cm, Preis 500 Euro

Nogami Nisai Kohaku, 44cm, Preis 500 Euro
Nogami Nisai Kohaku, 44cm, Preis 500 Euro


Nogami Nisai Kohaku, 46 cm, female, Preis 700 Euro, verkauft
Nogami Nisai Kohaku, 46 cm, female, Preis 700 Euro, verkauft

Nogami Nisai Kohaku, 43 cm, Preis 500 Euro
Nogami Nisai Kohaku, 43 cm, Preis 500 Euro

Teradomani Nisai Ginrin Showa, 37 cm, Preis 250 Euro, verkauft
Teradomani Nisai Ginrin Showa, 37 cm, Preis 250 Euro, verkauft

Teradomani Nisai Ginrin Showa, 40 cm, Preis 250 Euro
Teradomani Nisai Ginrin Showa, 40 cm, Preis 250 Euro

Teradomani Nisai Ginrin Kohaku, 36 cm, Preis 220 Euro
Teradomani Nisai Ginrin Kohaku, 36 cm, Preis 220 Euro

Teradomani Ginrin Kohaku, 40 cm, weiblich, Preis 250 Euro
Teradomani Ginrin Kohaku, 40 cm, weiblich, Preis 250 Euro

Teradomani Nisai Ginrin Kohaku, 36 cm, Preis 220 Euro
Teradomani Nisai Ginrin Kohaku, 36 cm, Preis 220 Euro

Marushin Doitsu Showa, 42 cm, female, Preis 220 Euro, reserviert
Marushin Doitsu Showa, 42 cm, female, Preis 220 Euro, reserviert