Isa Nisai Showa, 45 cm, Preis 220 Euro
Isa Nisai Showa, 45 cm, Preis 220 Euro

Marusei Nisai Doitsu Kogane Ochiba, 50 cm, Preis 250 Euro
Marusei Nisai Doitsu Kogane Ochiba, 50 cm, Preis 250 Euro

Isa Nisai Showa, 50 cm, Preis 350 Euro
Isa Nisai Showa, 50 cm, Preis 350 Euro

Isa Nisai Showa, 50 cm, Preis 350 Euro
Isa Nisai Showa, 50 cm, Preis 350 Euro

Sakazume Nisai Beni Kikokuryo, 43 cm, Preis 199 Euro
Sakazume Nisai Beni Kikokuryo, 43 cm, Preis 199 Euro

Marusei Nisai Kohaku, 47 cm, Preis 199 Euro
Marusei Nisai Kohaku, 47 cm, Preis 199 Euro

Izumiya Nisai Yamabuki, 45 cm, Preis 199 Euro
Izumiya Nisai Yamabuki, 45 cm, Preis 199 Euro

Marudo Nisai Kabuto, 47 cm, Preis 189 Euro
Marudo Nisai Kabuto, 47 cm, Preis 189 Euro

Nisai Kin Showa, Mano, 44 cm, weiblich, Preis 300 Euro
Nisai Kin Showa, Mano, 44 cm, weiblich, Preis 300 Euro

Nisai Kage Shiro Utsuri, 45 cm, weiblich, Preis 239 Euro
Nisai Kage Shiro Utsuri, 45 cm, weiblich, Preis 239 Euro

Nisai Goshiki, Kanno, 50 cm, weiblich, Preis 600 Euro
Nisai Goshiki, Kanno, 50 cm, weiblich, Preis 600 Euro

Nisai Goshiki, Kanno, 40 cm, Preis 600 Euro
Nisai Goshiki, Kanno, 40 cm, Preis 600 Euro

Nisai Beni Kikokuryo, Sakazume, 42 cm, Preis 199 Euro
Nisai Beni Kikokuryo, Sakazume, 42 cm, Preis 199 Euro

Kawakami Nisai Asagi, 47 cm, Preis 99 Euro, der links und der mittlere ist verkauft
Kawakami Nisai Asagi, 47 cm, Preis 99 Euro, der links und der mittlere ist verkauft

Marusei Nisai Showa, 40-47 cm, Preis 150 Euro
Marusei Nisai Showa, 40-47 cm, Preis 150 Euro

Marusei Nisai Showa, 50 cm, Preis 199 Euro
Marusei Nisai Showa, 50 cm, Preis 199 Euro

Yagenji Nisai Benigoi, 45 cm, Preis 120 Euro
Yagenji Nisai Benigoi, 45 cm, Preis 120 Euro

Isa Nisai Showa, 42 cm und 39 cm, Preis 250 Euro
Isa Nisai Showa, 42 cm und 39 cm, Preis 250 Euro

Marusei Nisai Beni Kikokuryo, 40cm, female, Preis 180 Euro
Marusei Nisai Beni Kikokuryo, 40cm, female, Preis 180 Euro

Marusei Nisai Sanke, 40 cm, Preis 150 Euro, der GR Showa ist verkauft
Marusei Nisai Sanke, 40 cm, Preis 150 Euro, der GR Showa ist verkauft

Yagenji Nisai Kohaku, 40 cm, Preis 220 Euro
Yagenji Nisai Kohaku, 40 cm, Preis 220 Euro

Isa Showa, Nisai, 45 cm, female, 350 Euro
Isa Showa, Nisai, 45 cm, female, 350 Euro

Omosako Nisai Shiro Utsuri, 40-42 cm, Preis 300 Euro
Omosako Nisai Shiro Utsuri, 40-42 cm, Preis 300 Euro

Omosako Nisai Shiro Utsuri, 35-37 cm, Preis 250 Euro
Omosako Nisai Shiro Utsuri, 35-37 cm, Preis 250 Euro

Conias Nisai Doitsu Ochiba, 48cm, Preis 399 Euro
Conias Nisai Doitsu Ochiba, 48cm, Preis 399 Euro

Kanno HQ Nisai Goshiki, 40-45 cm ,650 - 750 Euro
Kanno HQ Nisai Goshiki, 40-45 cm ,650 - 750 Euro